Nek- en schouderklachten zijn samen met rugklachten de meest voorkomende vorm van gewrichtsklachten. Schouderklachten lijken meer bij vrouwen voor te komen dan bij mannen en nemen toe met de leeftijd. 

Ofwel klachten met een duidelijk herleidbare of een onduidelijke oorzaak. Aspecifieke klachten van de nek en schouder ontstaan net zoals andere RSI klachten vaak door steeds dezelfde bewegingen te maken, of juist lang dezelfde houding aan te nemen.

Hierdoor krijg je een verminderde doorbloeding van de spieren en pezen waardoor deze niet meer goed kunnen functioneren. Er kan daardoor plaatselijk schade ontstaan. Pijn, prikkeling en vermoeidheid zijn hiervan het gevolg. Vaak komt ook hoofdpijn vanuit de nek en schouder. Ongeveer 70% van alle hoofdpijnklachten worden veroorzaak door spanning in de nek en schouder. Deze massage kan er voor zorgen dat de klachten zullen afnemen. De schouder en nekmassage is geheel gericht op herstel, doorbloeding en losmaken van deze spiergroepen. Na de massage zult u een los en ontspannen gevoel ervaren.